Skrivhandledning och talboksregistrering Kundlogin
Här kan du själv boka tid för några av bibliotekets tjänster. Du påbörjar bokningen genom att först välja service. För närvarande går det att boka tider för skrivhandledning och talboksregistrering. Observera att du bara får boka en tid åt gången.

Om du inte hittar någon tid som passar ber vi dig kontakta oss för att se om det finns några återbudstider. För skrivhandledning kontaktar du skrivhandledning@kau.se, för talböcker talbok@kau.se

Välj service

Steg 1

Skrivhandledning

Här kan du boka tid för skrivhandledning.

Talböcker

Personal från biblioteket ger dig ett konto i Legimus och hjälper dig att komma igång med talböcker.

Svenska som andraspråk/Svenska (R)

 

Both campus (Karlstad) and off-campus bookings

Svenska/Svenska som andraspråk (C)

 

För dig som har svenska som modersmål eller annat modersmål än svenska. Gäller både campus (Karlstad) och distans.

Svenska

 

För dig med svenska som modersmål. Gäller både campus (Karlstad) och distans.

Ingesund/Distans

 

För dig som vill ha skrivhandledning på Campus Ingesund. Onsdagar 9-12. Eller för dig som vill ha handledning på distans.

Talböcker

 

Personal från biblioteket ger dig ett konto i Legimus och hjälper dig att komma igång med talböcker.

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: